Ramowy rozkład dnia

rrdUwaga! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: warunki pogodowe, wizyty gości w oddziale przedszkolnym, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego.

 

GRUPA I "MĄDRE SÓWKI"
7:00-8:15 Schodzenie się dzieci; zabawy w kącikach zainteresowań; zajęcia wynikające z własnej aktywności dzieci; zabawy dydaktyczne integrujące grupę, rozmowy kierowane.
8:15-8:20 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
8:20-8:30 Przygotowanie do śniadanie, czynności higieniczno - sanitarne.
8:30-9:00 Śniadanie.
9:00-10:45 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć, w oparciu o podstawę programową. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.
10:45-12:00 Spacery i zabawy swobodne oraz zorganizowane na powietrzu, zabawy ruchowe.
12:00-12:30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno ? sanitarne.
12:30-13:00 Obiad.
13:00-13:15 Przygotowanie do leżakowania, czynności higieniczno - sanitarne.
13:15-14:30 Leżakowanie.
14:30-14:45 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno - sanitarne.
14:45-15:00 Podwieczorek.
15:00-17:00 Kontynuowania działalności wychowawczo - dydaktycznej; słuchanie bajek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy puzzlami; czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

GRUPA II "BRYKAJĄCE TYGRYSKI"
7:00-8:15 Schodzenie się dzieci; zabawy w kącikach zainteresowań; zajęcia wynikające z własnej aktywności dzieci; zabawy dydaktyczne integrujące grupę, rozmowy kierowane.
8:15-8:20 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
8:20-8:30 Przygotowanie do śniadanie, czynności higieniczno - sanitarne.
8:30-9:00 Śniadanie.
9:00-10:45 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć, w oparciu o podstawę programową. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.
10:45-11:45 Spacery i zabawy swobodne oraz zorganizowane na powietrzu, zabawy i wg zainteresowań dzieci.
11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno - sanitarne.
12:00-12:30 Obiad.
12:30-13:00 Odpoczynek po obiedzie, zabawy relaksacyjne, czytanie bajek.
13:00-14:15 Kontynuowanie działalności wychowawczo-dydaktycznej, gry stolikowe, układanie puzzli, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
14:15-14:30 Porządkowanie sali, przygotowanie do podwieczorka.
14:30-14:45 Podwieczorek.
14:45-15:00 Rozchodzenie się dzieci, przejście do oddziału I.
15:00-17:00 Kontynuowania działalności wychowawczo - dydaktycznej w oddziale I.

 

GRUPA III "BIEDRONKI"
7:00-8:00 Schodzenie się dzieci w oddziale II /4-latki/; zabawy w kącikach zainteresowań; zajęcia wynikające z własnej aktywności dzieci;
8:00-8:30 Schodzenie się dzieci do grupy "Biedronki". Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Zabawy dydaktyczne, integrujące grupę, rozmowy kierowane.
8:30-8:45 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
8:45-9:00 Przygotowanie do śniadanie, czynności higieniczno - sanitarne.
9:00-9:30 Śniadanie.
9:30-12:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć, w oparciu o podstawę programową. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Spacery i zabawy swobodne oraz zorganizowane na powietrzy zabawy ruchowe.
12:00-12:30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno - sanitarne.
12:30-13:00 Obiad.
13:00-15:00 Przejście do oddziału II /4-latki/.
15:00-17:00 Przejście do oddziału I /3-latki/.