Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
GRUPA 01

7:30-8:30 - Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie albumów, książek i czasopism dziecięcych. Obserwacja prowadzona przez nauczyciela.
8:30-8:40 - Ćwiczenia poranne dla zaspokojenia potrzeb ruchowych i integracji grupy.
8:40-9:40 - Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją podstawy programowej i wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.
9:40-10:00 - Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
10:00-10:20 - Obiad.
10:20-11:30 - Pobyt na powietrzu - zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne. Spacery i wycieczki, eksperymenty i doświadczenia.
11:30-12:00 - Kontakt dzieci z wybranymi formami kultury i sztuki - słuchanie muzyki, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Praca indywidualna i zespołowa prowadzona przez nauczyciela. Czynności związane z kulturą dnia codziennego - czynności samoobsługowe w szatni.
12:00-12:30 - Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami - przekazywanie bieżących informacji.
12: 30-13:00 - Rozchodzenie się dzieci.
Wydłużenie czasu pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym o 30 min. w dniach zajęć z religii

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
GRUPA 02

11:30-12:30 - Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie albumów, książek i czasopism dziecięcych. Obserwacja prowadzona przez nauczyciela.
12:30-12:40 - Ćwiczenia poranne dla zaspokojenia potrzeb ruchowych i integracji grupy.
12:40-13:00 - Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
13:00-13:20 - Obiad.
13:20-14:20 - Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją podstawy pro-gramowej i wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.
14:20-15:20 - Pobyt na powietrzu - zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne. Spacery i wycieczki, eksperymenty i doświadczenia.
15:20-16:30 - Kontakt dzieci z wybranymi formami kultury i sztuki - słuchanie muzyki, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Praca indywidualna i zespołowa prowadzona przez nauczyciela. Czynności związane z kulturą dnia codziennego - czynności samoobsługowe w szatni.
16:15-16:30 - Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami - przekazywanie bieżących informacji
16:45-17:00 - Rozchodzenie się dzieci
Wydłużenie czasu pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym o 30 min. w dniach zajęć z religii

Uwaga! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: warunki pogodowe, wizyty gości w oddziale przedszkolnym, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego.