IV skład zespołu 2009 - 2010
IV skład zespołu 2009 - 2010

Czwarty skład zespołu pracował w roku szkolnym 2008/2010, była to młodsza grupa dopełniająca blisko 50 osobowy skład zespołu Małych Zalasowian w tym czasie.

Były to następujące dzieci z klas I - II
Joanna Radziszewska, Aleksandra Golec, Izabela Golec, Aleksandra Januś, Martyna Galas, Dominika Wójtowicz, Maria Gutkowska, Patrycja Orłowska, Gabriela Kluzek, Sylwia Biel, Edyta Wójtowicz, Mateusz Nalepa, Mikołaj Kusek, Jan Januś, Mazur Mikołaj, Wojciech Zabawa, Dawid Krawiec, Daria Smoła, Justyna Stepek, Konrad Rzeszutko, Kawa Klaudiusz, Adrian Matug, Wodzisz Dariusz , Wójtowicz Kacper, Światek Tadeusz,

Grupa brała udział w 9 i 10 Przeglądzie Młodych Talentów, akademiach szkolnych, IV Biesiadzie z folklorem, dożynkach gminnych i wiejskich, a także Projekcie Unijnym "Pierwsze doświadczenia uczniowskie drogą do wiedzy" i 10 - leciu Małych Zalasowian Dzieci przez ten rok zapoznawały się z historią naszej miejscowości, elementami dziedzictwa kulturowego w tym folkloru. Nauczyły się tańczyć poloneza, polkę, fragmenty suity zalasowskiej, przyśpiewki : Jabłoneczka, O rety chłopaki, Nasza wioska Zalasowa, poznały dawne zabawy dziecięce, układały wiersze o naszej miejscowości. Dzieci uczyły się pod moim kierunkiem tylko jeden rok, ale pracowały z dużym zaangażowaniem polubiły zalasowski folklor.

zobacz galerię zdjęć

 
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

 

kapitał-ludzki

 

- Wie to doskonale każde z nas,
że na podsumowanie Projektu przyszedł czas.
Pięćdziesiąt godzin na to przeznaczone
Musimy dziś uznać za zakończone.

- Te nowe zajęcia, przyznacie mi rację
odkryły i rozwinęły nasze specjalizacje.
Bo widzisz koleżanko i kolego,
Że każde z nas lubi coś innego.

- Inteligencje to nie frazesy!
Pomogą nam odnieść w życiu sukcesy.

Dn.07.XII klasa IIa uroczyście zakończyła I etapu Projektu ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Realizowano go w oparciu o autorski program nauczyciela prowadzącego, który nosił tytuł : Nasza mała Ojczyzna - Zalasowa. Inspiracją do tego typu działań była myśl ks. J Pasierba

? Małe Ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich.
Kto nie kocha swego miejsca zamieszkania, trudno uwierzyć,
by pokochał wielką ojczyznę i świat."

W czasie zajęć dzieci z mojej klasy lepiej poznały nasza małą Ojczyznę. Były to bezpośrednie obserwacje ciekawych obiektów, wędrówki w poszukiwaniu śladów przeszłości, spotykania i wywiady z różnymi ludźmi. Ks. H Podolski pokazał zabytki kościoła, opowiedział wiele ciekawostek z nimi związanych. P. dyr. Sutkowski zaciekawił nas historią szkoły wplecioną w wir wydarzeń polityczno ? społecznych dotyczących wsi. Przedstawił nam stare dokumenty szkolne i kroniki . Rozmowa z p. dyr. K. Olszówką ? Łępą dotyczyła pieśni szkoły i książki ?Melodie naszego regionu", komendant OSP p. Cz. Sarad umożliwił nam poznanie sprzętu gaśniczego . Poznaliśmy folklor naszej wsi, stare zwyczaje i obrzędy . P. Anna Wenc - Zabawa nauczyła nas robić kwiaty z bibuły, a pod okiem p. Natalii Zabawy wykonaliśmy aniołki z masy solnej.

Dzieci także uczyły się bawiąc środkami dydaktycznymi, które szkoła otrzymała przystępując do Projektu. Poczynione obserwacje stanowiły punkt wyjścia do przetworzenia zgromadzonych wiadomości i podjęcia twórczej działalności. Na końcowej prezentacji wystąpiły w regionalnych strojach, przed swoimi rodzinami, społecznością szkolną i zaproszonymi gośćmi, m.in. p. Edukator M. Pamułą i p. Burmistrzem B. Karasiewiczem. Na ten pokaz składały się treści słowne, m.in. wiersze, legendy, zagadki ułożone specjalnie na tą okazję. Dzieci zaprezentowały też przyśpiewki ludowe, tańce, jak poloneza ludowego i krakowiaka. Był Lajkonik i Smok wawelski ,teatrzyk z pacynkami , prezentacja multimedialna, wystawa prac plastycznych i rękodzieła dzieci.. Całość dopełniała bogata scenografia, w którą zaangażował się także p. dyr. L. Sutkowski i p.R. Nowak.

Na koniec św. Mikołaj przyniósł prezenty, co złagodziło nieco smutek dzieci z faktu rozstania się z ulubionymi zabawkami. Przekazane zostały kl. I realizującej kolejny etap Projektu.
Mam nadzieję, że oprócz diagnozy i rozwijania inteligencji u moich uczniów, udało mi się zaszczepić u nich postawy patriotyzmu lokalnego i przywiązania do naszej małej ojczyzny .

Jolanta Sarad

Więcej…
 
Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego