III skład zespołu 2005- 2010
III skład zespołu 2005- 2010

Są wśród nich następujące pary tancerzy:

Małgorzata Dębowska i Albert Kusek, Katarzyna Sajdak i Mateusz Tobjasz, Angelika Galas i Michał Zabawa, Magdalena Pikus i Damian Matraj, Klaudyna Nowak i Kacper Kawa, Wanda Pędrak i Krzysztof Świnionoga, Katarzyna Wójtowicz i Krystian Rzeszutko, Agnieszka Chaim i Rafał Kapcia, Agnieszka Sarad i Michał Bardo, Leon Kusek, Kamil Usarz,

Przez 5 lat uczyli się tańczyć i wielokrotnie występowali w szkole oraz na różnych uroczystościach lokalnych i gminnych. Prezentowali polskie tańce narodowe, tj. poloneza, mazura, oberka i krakowiaka, a także tańce krakowiaków wschodnich, jak: chodzony, walczyk Tam w Bernie, borzęcka polka, Warszawianka spod Zaborowa, polka lubelska, polka jadownicka, Lasowiak. W repertuarze zespołu, oprócz suity zalasowskiej, mieli suitę śląską oraz kilka przyśpiewek i melodii z naszego regionu i z innych części Polski. Mają także na swoim koncie występy w Zielonce k. Warszawy, udział w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Łoniowej ,dwukrotnie otwierali Pogórzański Festiwal Kultury w Ryglicach. Są również dwukrotnymi laureatami Regionalnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Tarnowie - w 2009 i 2010 r. Zdobyli I miejsce za mazura w V Przegląd Pieśni Legionowych - Szynwałd 2009.
Jeśli chodzi o naukę tańca, to zajęcia odbywały się one dwa razy w tygodniu, (początkowo odbywały się one także w soboty). Jest to mozolna praca, gdyż nie ma tu miejsca na improwizacje. Każdy gest, każdy krok jest ściśle określony i wielokrotnie powtarzany. Aby złożyć elementy tańca w układ widowiskowy, potrzeba wielu prób . Obecna grupa tancerzy podchodzi do tego z zadziwiającą cierpliwością. Dzieci chętnie przychodzą na tańce, poświęcają swój wolny czas niezależnie, czy są to ferie, wakacje czy dni weekendowe. Istnieje już zalążek kolejnej grupy, jest to 23 dzieci z I i II klasy. Wykazują one także duże zaangażowanie i obowiązkowość. Strojami zajmowali się do stycznia 2009r p. Małgorzata i Wiesław Matugowie później p. Bogusława Burza, Anna Kusek oraz panie z obsługi szkoły. 

zobacz zdjęcia

 

 
III Festiwal Kultury Pogórzańskiej

13.09. 2009 r. w Ryglicach już po raz trzeci odbył się Festiwal Kultury Pogórzańskiej. Do rywalizacji o Złotą Podkowę stanęło wiele zespołów, prezentując tym razem obrzędy weselne. Zalasową reprezentowały tym razem dwa zespoły, a Małym Zalasowianom tradycyjnie przypadł zaszczyt otwarcia swoim występem tegoż festiwalu. Dyr. szk.p.Leszek Sutkowski jak zwykle trzymał kciuki za udany występ.

zobacz zdjęcia

 
Dożynki Wiejskie w Zalasowej

Jak co roku 15 sierpnia odbyła się w naszej miejscowości tradycyjna uroczystość z okazji zakończenia zbiorów zbóż, czyli dożynki. Dzieci z zespołu folklorystycznego Mali Zalasowianie wraz z opiekunką p. Jolantą Sarad wzięły w nich czynny udział. Zalasowskie dożynki rozpoczęły się wejściem korowodu wieńców symbolizujących roczny plon do kościoła parafialnego i uczestniczeniem we Mszy Św. W czasie ofiarowania dzieci wręczyły celebransowi kosz z darami ? przygotowany przez p. Małgorzatę Matug. Po nabożeństwie, gospodarze dożynek częstowali zebranych chlebem wypieczonym z tegorocznych zbóż. Później były występy kapeli ludowej Zalasowianie i dziecięcego zespołu folklorystycznego Mali Zalasowianie.

zobacz zdjęcia

 
Dożynki Gminne w Kowalowej

24 sierpnia Mali Zalasowianie udali się na dożynki gminne do Kowalowej . Tu święto plonów miało uroczysty charakter i zgromadziło mnóstwo gości, z władzami lokalnymi na czele. Przybyły tez delegacje z poszczególnych wiosek na drabiniastych wozach, ze śpiewem i muzyką, a każda przywiozła dożynkowy wieniec. Barwny korowód wkroczył do kościoła. Po uroczystościach kościelnych nastąpił konkurs wieńców i prezentacje grup folklorystycznych. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała występ Małych Zalasowian, na który oprócz tańców narodowych ? poloneza i krakowiaka składały się przyśpiewki i tańce oparte na kroku polki. W obecnym składzie zespół na święcie plonów zaprezentował się po raz pierwszy. Tańczył dzięki zaproszeniu dyr. Ośrodka Kultury w Ryglicach p. Teresy Lisak. Mimo wakacji wszystkie dzieci przybyły zarówno na próby, jak i występy.

zobacz zdjęcia

 

 
II Festiwal Kultury Pogórzańskiej

21 września w Ryglicach już po raz drugi odbył się Festiwal Kultury Pogórzańskiej, w którym brało udział 12 zespołów i kapel ludowych, walcząc o "Złotą Podkowę Pogórza" Dziecięcy zespół folklorystyczny z naszej szkoły Mali Zalasowianie rozpoczął te konkursowe zmagania prezentacją suity zalasowskiej. Bezpośrednio przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu Burmistrz dokonał otwarcia odnowionego rynku w Ryglicach oraz odsłonięcia fontanny zwieńczonej rzeźbą  "Pogórzańskiej Penelopy - Powrót Emigranta". Towarzyszyli mu zaproszeni goście ,m.in. Minister Skarbu Państwa - A. Grad, posłanka na Sejm RP U. Augustyn, Wicemarszałek Woj. Małopolskiego R. Ciepiela i Starosta Tarnowski M. Kras. Tej kulturalnej imprezie o regionalnym zasięgu towarzyszyły też liczne wystawy i prezentacje sztuki ludowej. Stworzyła ona również warunki do odtwarzania i ukazywania dawnych form muzykowania. Była ona również okazją do podjęcia zdrowej rywalizacji miedzy poszczególnymi zespołami. Na te wszystkie imprezy o charakterze ludowym mali tancerze zostali przygotowani przez p. Jolantę Sarad.

zobacz zdjęcia

 
Mali Zalasowianie w Zielonce i Warszawie


Czterodniowa wycieczka (8 -11 X 2008) była możliwa dzięki zaproszeniu i sponsoringowi siostry Bernadetty Chaim ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Jezusa i Maryi w Zielonce k. Warszawy. Inspiracją do tego przedsięwzięcia było przeżywanie dni papieskich, związanych z 30 -leciem Pontyfikatu Jana Pawła II. Występy Małych Zalasowian w szkołach w Zielonce, w których siostra uczy religii, z jednej strony uświetniały obchody tego ważnego wydarzenia, ale były też okazją do promocji naszej gminy, wsi, a także szkoły poprzez folklor- stroje, przyśpiewki oraz tańce ludowe charakterystyczne dla naszego regionu. Wielokrotna prezentacja dorobku artystycznego przez Małych Zalasowian była życzliwie i z podziwem przyjęta przez widzów, którzy te występy oglądali. Dowodem tego były gromkie brawa, gratulacje i podziękowania .Na uwagę zwróciła również postawa naszych tancerzy, ich prezencja i wysoka kultura osobista. W zamian za to, dzieci miały możliwość zwiedzania najważniejszych miejsc stolicy. Byliśmy w warszawskim zoo, obejrzeliśmy eksponaty Muzeum Techniki mieszczącym się w Pałacu Kultury i Nauki, zwiedziliśmy Wilanów, jechaliśmy metrem. Udany był spacer po Starym Mieście, gdzie zetknęliśmy się naocznie z Zamkiem Królewskim, Kolumną Zygmunta ,Barbakanem, Katedrą Św. Jana, widzieliśmy Pałac Prezydencki. Podziwialiśmy też obiekty stolicy z okien nowoczesnego autokaru, dzięki któremu mieliśmy wspaniałą podróż. Przejechaliśmy blisko tysiąc kilometrów w komfortowych warunkach, o które zadbał p. Dyrektor naszej szkoły - L. Sutkowski, finansując koszty naszego przejazdu.

Ta wycieczka, oprócz tego, że dostarczyła jej uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń była całkowicie bezpłatna .Zostaliśmy niezwykle gościnnie przyjęci w Zgromadzeniu, gdzie mieliśmy noclegi, wyżywienie. Siostra Bernadetta zadbała o każdy szczegół naszego pobytu. Towarzyszyła nam podczas wędrówki po Warszawie, zaprosiła nas do wytwornej pizzerii, a na koniec zostaliśmy obdarowani upominkami oraz prowiantem na drogę powrotną. Nie kryjemy sympatii dla tego wspaniałego sponsora.

Wyrażam również wdzięczność p. Małgorzacie Matug za pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie wycieczki.

Jolanta Sarad

zobacz zdjęcia

 
IV BIESIADA Z FOLKLOREM W ZALASOWEJ

Folklor to dziedzina zrzeszająca wokół siebie coraz większe grono zwolenników. Przyczynia się do tego nie tylko potrzeba podtrzymywania lokalnych tradycji lecz również spontaniczność i ekspresyjność jego przekazu, następująca w warunkach bezpośredniego kontaktu nadawcy i odbiorcy. Niezwykły charakter dawnej wsi dostrzegany jest przede wszystkim w momencie zderzenia jej obrazu z dzisiejszym postępem cywilizacyjnym. Dnia 21 lutego 2009 roku przekonali się o tym uczestnicy IV Biesiady z Folklorem w Zalasowej, która odbyła się w budynku "Pałacu pod Dębami". Jej organizatorami byli: Ośrodek Kultury w Ryglicach Filia w Zalasowej, Zarząd Stowarzyszenia "Zalasowian", Koło Miłośników Folkloru przy Stowarzyszeniu "Zalasowian", Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej, Kapela Ludowa "Zalasowianie".

Program artystyczny dnia skonstruowano w ten sposób, aby każdy miłośnik folkloru znalazł w nim coś dla siebie. Pierwszą z gwiazd wieczoru byli "Mali Zalasowianie". Wystąpiły dwie grupy wiekowe tego dziecięcego zespołu folklorystycznego - młodsza 8 par,dzieci z kl. 0i I zatańczyli melodię "Krakowianka" opartą na kroku krakowiaka. Starsza grupa -9 par zaprezentowała zebranym gościom poloneza, suitę zalasowską, czyli zbiór melodii i tańców z Zalasowej, a także chodzonego i Warszawiankę od Zaborowa.
Dzieci zostały przygotowane przez Jolantę Sarad.

Klimat dawnych zwyczajów podkreślały dekoracje wykonane przez pracowników OK w Ryglicach Filia w Zalasowej przenoszące zebranych gości do babcinej izby, gdzie grupa śpiewacza Zalasowianki zaprezentowała zwyczaje związane z Babskim Czombrem. Nawiązując do przesłania niesionego przez biesiadę nie można pominąć faktu, iż poprzedzona ona została wystawą rękodzieła ludowego w Sali Stowarzyszenia w "Pałacu pod Dębami", na której podziwiać można było prace malarskie i rzeźbiarskie, hafty, robótki ręczne zalasowskich artystów m.in. pracowników naszej szkoł y p.J.Sarad, S. Nocek i H. Pecy

zobacz zdjęcia

 

 
Dożynki wiejskie i gminne 2009

Dożynki - święto plonów są na trwale zakorzenione w naszej polskiej kulturze , od lat wpisane w pejzaż wsi .Jest to czas radości i dziękczynienia za udane zbiory, zwieńczenie ciężkiej pracy rolników.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczyna się od Mszy św. i poświęcenia bochenka chleba, wypieczonego ze świeżej mąki ,który przynoszą do kościoła starostowie dożynek. Stałym punktem tej imprezy jest również ocena wieńców dożynkowych. W tym roku w Joninach wygrał wieniec z Zalasowej.

Święto plonów to także przedstawienie rodzimego folkloru. Na tej prezentacji nie zabrakło również Małych Zalasowian - dziecięcego zespołu folklorystycznego z naszej szkoły wraz z op.p.Jolantą Sarad. Wystąpili oni przed licznie zgromadzoną publicznością zarówno na dożynkach wiejskich (15.08), jak i na dożynkach gminnych w Joninach(23.08).Byli tam przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych i posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn (na zdjęciu).

 

zobacz zdjęcia

 
13.05.2009 - Regionalny Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Tarnowie

 

W tym dniu w Pałacu Młodzieży w Tarnowie odbył się Regionalny Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Kilkanaście zespołow tanecznych z różnych szkół naszego regionu zaprezentowało na nim swoje umiejętności taneczne. Byli wśrod nich nasi przedstawiciele - dziecięcy zespół folklorystyczny Mali Zalasowianie prowadzony przez p. Jolantę Sarad i zespół taneczny Spoko, którego opiekunem jest p. Anna Wenc- Zabawa. Obydwa zespoły wystąpiły po raz pierwszy na tak prestiżowym konkursie i odniosły wspaniały sukces. Zespoły zostały laureatami tegorocznego przeglądu, zdobywając Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży - Mali Zalasowianie II miejsce, Spoko - wyróżnienie. Nadmienić należy, iż zespoły miały utrudnione zadanie, gdyż konkurowały ze szkołami o profilu artystycznym. Mali Zalasowianie dostali najwyższą ocenę jury w kategorii zespołów ludowych.

zobacz zdjęcia

 
07. 06. 2009 Mali Zalasowianie i Zalasowioki w Łoniowej

Ponad pół tysiąca wykonawców wzięło udział w jubileuszowym XX Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego "Krakowiaczek" w Łoniowej. Na scenie amfiteatru w Łoniowej zaprezentowało się 14 zespołów oraz trzy kapele z powiatu chrzanowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego. Prezentowali tańce regionalne, obrzędy i obyczaje charakterystyczne dla tej części Polski. Po raz pierwszy wystąpili tam przedstawiciele naszej gminy i szkoły Mali Zalasowianie i kapela młodzieżowa Zalasowioki. Mali Zalasowianie przedstawili suitę zalasowską, a kapela zagrała wiązankę melodii z naszego regionu. Zespół musiał tańczyć do tzw. muzyki żywej. Była nią grupa muzyków ludowych m. in. P. Jerzy Korczyński i p.Władysław Dębicki, która zagrała pod kierunkiem p.Anny Wenc ? Zabawy. Pomocą w sprawowaniu opieki nad dziećmi i strojami służyły panie Bogusława Burza i Grażyna Pikus. Dzieci jak zwykle przygotowała p.Jolanta Sarad. Kapela młodzieżowa wystąpiła pod przewodnictwem p. AnnyWenc-Zabawy. Występy wykonawców zostały ocenione przez profesjonalne jury złożone z choreografów, etnografów, muzyków, a także publiczność. Jubileuszowe prezentacje zostały nagrodzone słodkimi upominkami, dyplomami i nagrodami pieniężnymi.

 
Wycieczka do Dębna

1 czerwca 2010 tancerze byli na wycieczce w Dębnie, była to impreza integracyjna o formule pikniku edukacyjno - poznawczego, pod hasłem "Tobie chcę pokazać świat - świat kultur europejskich", połączone ze zwiedzaniem zamku- ( zatańczyli tam poloneza), oglądaniem pokazów walk rycerskich, prezentacji artystycznych przybliżających kultury innych narodów, uczestnictwo w turniejowych ćwiczeniach konnych ,rzuty włócznią i liczne atrakcje elementów wesołego miasteczka. Opiekunami wycieczki były : p.dyr. K Olszówka łępa i opiekun zespołu Jolanta Sarad