Mali Zalasowianie - Historia
Mali Zalasowianie - Historia

logo-szkoły-podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

Tańczymy i śpiewamy, aby
piękno zalasowskiego folkloru nie zaginęło

 

Dziecięcy zespół folklorystyczny - "Mali Zalasowianie" - Historia zespołu

 

Dziecięcy zespół folklorystyczny Mali Zalasowianie powstał jesienią 1999 roku jako nieliczna grupa dzieci z klas pierwszych i działa przy Szkole Podstawowej w Zalasowej w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Założycielką, prowadzącą zajęcia i opiekunką zespołu jest nauczycielka Jolanta Sarad, która swoje zamiłowanie do folkloru zaszczepiła w swoich wychowankach, potrafiła też ich zmobilizować i zachęcić do zaangażowania się w pracę pozalekcyjną. Przez kilka lat zespół prowadziła w ramach godzin społecznych .Opracowała też program pracy "Na ludową nutę" i realizuje jego założenia 2 godziny tygodniowo, po jednej w dwóch grupach wiekowych.

Kolejne składy zespołu począwszy od pierwszoklasistów do klas piątych uczą się przyśpiewek i tańców ludowych, zwłaszcza Krakowiaków Wschodnich, poznają też kroki i figury polskich tańców narodowych i innych regionów naszego kraju.

Zespół wykonuje również suitę zalasowską. Ta trwająca ok.7 minut składanka tańców i przyśpiewek będąca przykładem rodzimego folkloru. opracowana została specjalnie dla Małych Zalasowian w 2007r. Jest niejako produktem finalnym półrocznej współpracy z zawodowym choreografem P. Wiesławą Hazuką. Suita zalasowska jest znakiem rozpoznawczym zespołu i miejscowości Zalasowa .

Zespół posiada własne stroje ludowe, które zostały zakupione wspólnym wysiłkiem opiekunki zespołu, małych tancerzy i rodziców

Przez pierwsze trzy lata istnienia zespołu dziewczynki występowały w strojach "do sypania kwiatków", a chłopcy w krakowskich czapkach pożyczanych u p. Ludwiki Dominiewskiej -przewodniczącej KGW.

W 2002 r. zrodził się pomysł skompletowania strojów ludowych dla Małych Zalasowian . Zaczęło się od zakupu materiałów na uszycie czapek, żupanów, portek. Żupany uszyła p. Bogumiła Wajda. Pierwsze pieniądze na ten cel przeznaczył dyrektor szkoły Ekspedyt Dębowski, były datki rodziców, sponsoring Kółka Rolniczego. Później zorganizowano Biesiady z Folklorem , w które zaangażowała się Rada Rodziców i Koło Miłośników Folkloru przy Stowarzyszeniu Zalasowian. Dzieci wystąpiły dla licznych sponsorów, którzy zostali zmotywowani do wsparcia tej wspaniałej inicjatywy. Ostatecznie, dzięki determinacji rodziców - zwłaszcza Małgorzaty i Wiesława Matug- mali tancerze zaprezentowali się w kompletnych strojach w maju 2006r. Rodzice z radością obserwowali efekty pracy i rozwijanie zdolności swoich dzieci. Honorowy patronat nad zespołem objęło także Stowarzyszenie Zalasowian, nawiązano ścisłą współpracę z Młodzieżowym Domem Kultury w Zalasowej.

Przez cztery lata przygrywała nam do tańca kapela ludowa Zalasowianie, prowadzona przez p. Annę Wenc - Zabawę. Śpiewała z nami grupa śpiewacza Zalasowianki . Na przeglądzie Krakowiaczek do tańca akompaniował nam p. Jerzy . Korczyński.

Obecnie uczymy się tańczyć i występujemy do muzyki z płyt i kaset. Wykorzystujemy nagrania p. Jacka Sarada, p. Daniela Sarada, p. Grzegorza Kluzka, p. Andrzeja Kluzka, nagrań zespołu Zalasowianie.

Zajęcia prowadzę w sali Pałacu pod Dębami - budynku Ośrodka Kultury w Zalasowej i jak przed laty znów ćwiczymy do żywej muzyki. Od marca b. roku przygrywa nam do tańca Młodzieżowa Kapela Zalasowioczki pod kierunkiem p. Anny Wenc- Zabawy- Kierownika Ośrodka Kultury w Zalasowej.

Sukcesy zespołu.
- Trzykrotny Laureat Regionalnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Tarnowie - w maju 2007,2009 i 2010,
- Laureat Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży ?Pod Szczęśliwą Gwiazdą" Tarnów 2013
- Nagroda w XX Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Krakowiaczek w Łoniowej 2009 ,
- I miejsce w V Przegląd Pieśni Legionowych - Szynwałd 2009.
- Mały Lajkonik Tarnów 2010
- III miejsce w VIII Przeglądzie Pieśni Legionowych Pleśna 2013

Występy:
- 10- krotny udział Przeglądzie Młodych Talentów,
- Otwarcie I, II i III Pogórzańskiego Festiwalu Kultury w Ryglicach,
- występy w Zielonce k. Warszawy 2008- promocja gminy i rodzimego folkloru w szkołach ,zwiedzanie stolicy,
- Coroczny udział w dożynkach wiejskich i gminnych,
- Wielki Zlot Zalasowian,
- 150 - lecie szkoły w Zalasowej,
- Kilkakrotnie - Konkurs wiedzy o gminie Nasza mała Ojczyzna.
- Miedzypowiatowy Przegląd Twórczości Historycznej w Żabnie,
- w Siekierczynej gm. Cieżkowice na cyklicznej imprezie folklorystycznej
- Noc Świętojańska na Pogórzu".
- Prymicje,
- Dożynki gminne i wiejskie,
- Festiwal kolorów.
- Przegląd zespołów ludowych "To, co u nas najpiękniejsze", Żabno, 2015
- Liczne uroczystości lokalne i szkolne akademie szkolne, m.in. WOŚP, Dzień Seniora, WOŚP, Festyn Rodzinny, Święto Rodziny ,Powitanie Wiosny, 11 Listopada, 3 Maja

Cieszę się, że udało mi się zaszczepić zamiłowanie do tańca ludowego u tak wielu zalasowskich dzieci, moich uczniów. Prowadzenie dziecięcego zespołu folklorystycznego, mimo iż wymagało dużego wysiłku, przyniosło mi wiele satysfakcji. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wielu życzliwych osób - Dyrekcji Szkoły, Stowarzyszeniu Zalasowian, Ośrodkowi Kultury w Zalasowej, mojej rodziny - zwłaszcza dzieci, które nagrywały i zgrywały muzykę, za pomocne fachowe rady, zalasowskich muzyków, którzy przygrywali nam do tańca, wspaniałej publiczności i jej gromkich braw oraz p. T. Sępka, który uwiecznił na filmach video nasze poczynania i wreszcie - bez pięknych krakowskich strojów , które mamy dzięki determinacji i pomocy Rodziców.
Rodziców, którzy nie tylko stanowili życzliwą publiczność, ale takich, którzy zajmowali się i konserwacją strojów, nieodzowni byli przy ubieraniu tancerzy, pomagali organizować wyjazdy na występy i konkursy. Do stycznia 2009 roku byli to Małgorzata i Wiesław Matug.

Przez kolejne lata byli to rodzice poszczególnych tancerzy. Jednak wydatną pomoc w tym zakresie otrzymałam ze strony p. Bogusławy Burzy (2 lata), następnie przez kilka następnych lat opiekę nad strojami przejęły panie Krystyna Sarad i Renata Pawłowicz. Wdzięczna też jestem p. Katarzynie Radziszewskiej i p. Stanisławie Bardo, p. Magdalenie Knapik za opiekę na wyjazdach i różne inne sprawy logistyczne.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniali się do naszego rozwoju.

Jolanta Sarad

zobacz zdjęcia