Patron szkoły
Wybraliśmy Patrona !

Chcieliśmy poinformować społeczność lokalną i szkolną, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 26.11.2019 r., wspólnej decyzji uczniów, rodziców oraz nauczycieli, wybraliśmy Patrona Szkoły Podstawowej w Zalasowej, a został nim:

Św. Maksymilian Maria Kolbe

Tym samym zakończyliśmy pierwszy etap pracy nad wyborem kandydata na patrona szkoły. Przystępujemy zatem do kolejnych zadań.
A oto dane z przebiegu głosowania:

św. Maksymilian Maria Kolbe -263 głosy

Agata Mróz-Olszewska - 119 głosów

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace nad wyborem, a także wszystkim tym, którzy przyszli oddać swój głos. Protokół z wyborów w załączniku.

MMK

 
Wybory Patrona Szkoły

WYBPSzk1W dniu 21.11.2019 roku w naszej szkole odbyły się wybory na patrona szkoły. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: Monika Czarnik, Milena Kusek, Aleksandra Usarz.

Głosy zostały oddane na:
Kolbe Maksymilian Maria - 39
Bem Józef - 32
Kostka Stanisław - 20
Skłodowska-Curie Maria - 17
Twardowski Jan - 16
Sendlerowa Irena - 15
Skolimowska Kamila - 14
Mróz- Olszewska Agata - 12
Naszym kandydatem został Maksymilian Maria Kolbe. Przed nami jeszcze wybory na patrona wśród nauczycieli.

PatSzk1

W dniu 21.11.2019 r. odbyły się wybory kandydata na patrona szkoły. Nauczyciele większością głosów zdecydowali, że najlepszym kandydatem Grona Pedagogicznego zostanie św. Maksymilian Maria Kolbe.
A oto wyniki głosowania:

RPWP1

W wyniku prawyborów kandydatem uczniów oraz nauczycieli został św. Maksymilian Maria Kolbe a kandydatem rodziców Agata Mróz-Olszwska. W dniu dzisiejszym społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wybierała przyszłego Patrona naszej szkoły.

 
Nasi kandydaci na patrona

PSz11

Prezentacje kandydatów na Patrona Szkoły:

 
Propozycje kandydatów na patrona szkoły z poszczególnych klas:

 Kl.IV - ks. Jan Twardowski - życiorys

 Kl.VA - Kamila Skolimowska - życiorys

 Kl.VB - Maksymilian Maria Kolbe - życiorys

 Kl.VIA - Kamila Skolimowska - życiorys

 Kl.VIB - gen. Józef Bem - życiorys

 Kl.VIIA - Maria Skłodowska-Curie - życiorys

 Kl.VIIB - Irena Sendlerowa - życiorys

 KL.VIII - ks. Stanisław Kostka - życiorys

 
Wybieramy Patrona Szkoły

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 rozpoczęliśmy procedurę wyboru patrona naszej placówki i nadania imienia szkole. Z tej okazji chcemy dokonać także poświęcenia sztandaru szkoły. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w najbliższym czasie. Prosimy Wszystkich o wspieranie naszych działań w każdej formie. Bardzo liczymy na Państwa pomoc organizacyjną, doradczą i każdą inną.

W związku z tym ogłaszamy konkurs dla społeczności szkolnej i lokalnej. Uczniowie swoje propozycje zgłaszają do nauczyciela wychowawcy. Społeczność lokalna propozycje może zgłaszać do Dyrektora naszej szkoły lub Sołtysa. Do propozycji prosimy dołączyć uzasadnienie - dlaczego byłby to najlepszy patron naszej szkoły. Należy pamiętać, że imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub współczesności Polski, społeczności lokalnej, osiągnięć, ważnych kart z dziejów narodu.
Kandydatem na patrona nie może być osoba, której imię nosi inna szkoła w gminie Ryglice.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie wyboru patrona oraz w procedurach nadania imienia szkole.

Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu oraz Harmonogramu wyboru Patrona Szkoły

Regulamin wyboru Patrona szkoły

Harmonogram nadania imenia szkole