Ważne dokumenty

Statuty


Statut Szkoły Podstawowej

Statut Przedszkola

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Regulamin naboru do świetlicy szkolnej

Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia

Wzór zgody na udział w dyskotece

Wzór zwolnienia z lekcji

 

Informacje dotyczące możliwości otwarcia przedszkola od dnia 25 maja 2020

Informacja dla rodziców dzieci przedszkola i oddziału przedszkolnego

Oświadczenia rodziców, którzy deklarują powrót dziecka do przedszkola

ANKIETA dla wszystkich rodziców dzieci przedszkola i oddziału przedszkolnego

Organizacja pracy przedszkola w czasie Covid 19

Organizacja opieki przedszkola

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej 

Procedura dotycząca stosowania zasad higieny

Procedura przygotowywania i wydawania posiłków

 

Rekrutacja  do przedszkola/oddziału przedszkolnego 2020/2021

Regulamin Rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA w roku szkolnym 2020/2021


Przedszkole

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

Oddział przedszkolny

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

Informacje dotyczące możliwości otwarcia oddziałów klas I-III od dnia 25 maja 2020

Informacja dla rodziców dzieci klas I-III

Oświadczenia rodziców, którzy deklarują powrót dziecka do oddziałów kals I-III

Organizacja pracy przedszkola w czasie Covid 19

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalasowej

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej 

Procedura dotycząca stosowania zasad higieny

Procedura przygotowywania i wydawania posiłków

 

Klasa 1 Szkoły Podstawowej

Regulamin rekrutacji do klasy I

Harmonogram rekrutacji do klasy I

Wniosek o przyjęcie do klasy I dzieci z Zalasowej

Wniosek o przyjęcie do klasy I dzieci z innych miejscowości

 

Klasa IV SPORTOWA

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej

Zgłoszenie do klasy sportowej

Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy czwartej sportowej