Mali Zalasowianie tańczą na akademii środowiskowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

11.10 000nn12

10 listopada 2017 roku o godzinie 10.50 rozpoczęło się uroczyste świętowanie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematem przewodnim ten podniosłej uroczystości były słowa "Droga do wolności". Świętowanie rozpoczęło się wraz z występem "Małych Zalasowian". Następnie głos zabrał pan dyrektor, który w krótkim przemówieniu omówił losy naszej Ojczyzny na drodze ku niepodległości. W kolejnej części uczniowie przedstawili montaż słowno- muzyczny, który wywarł duże wrażenie na widzach i wprowadził w nastrój zadumy.
11 listopada 2017 roku w Pałacu pod Dębami odbyła się wieczornica, na którą przybyło wielu mieszkańców naszej miejscowości. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor ZSz-P w Zalasowej, który gorąco powitał zebranych. Radosne świętowanie rozpoczęli Mali Zalasowianie ,których opiekunem jest p. J. Sarad. Zatańczyli polskie tańce narodowe - poloneza, mazura i krakowiaka.

Galeria zdjęć