Dowóz Ucznia do Szkoły

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy droga dziecka z domu do szkoły obwodowej nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas 0-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Dotyczy to również dzieci urodzonych w 2010. Zainteresowani rodzice proszeni są o wypełnienie oświadczenia i dostarczenie do sekretariatu szkoły do dn. 17.06.2016r. celem zorganizowania dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

Oświadczenie - Pobierz