Spinka

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II
W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

W naszej szkole od 1 września 2017 roku realizowany jest projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego".

Utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas siódmych.

 

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie
u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Podstawowe warunki realizacji projektu:

  1. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.
  2. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska - Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) oraz organy prowadzące szkoły z terenów województwa małopolskiego tj. gminy i powiaty.
  3. Miejscem realizacji projektu są szkoły z terenów województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską.
  4. Czas trwania projektu 01.01.2016 - 31.12.2021.

 

Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu:

  1. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.
  2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.
  3. Uczestnicy projektu są zobowiązani każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach.

Pobierz

Zawody deficytowe/nadwyżkowe - prezentacja - pobierz

Oferta 2018-2019 CKiW OHP w TarnowieFESTIWAL ZAWODÓW

Wybór ścieżki zawodowej to jedna z najważniejszych w życiu decyzji. Można ją w dorosłym wieku zmieniać lub modyfikować, jednak ten pierwszy, kluczowy wybór kierunku następuje w gimnazjum lub szkole podstawowej. W celu przybliżenia uczniom różnorodnych obszarów, samorząd Województwa Małopolskiego po raz szósty zorganizował Festiwal Zawodów. 23 marca z naszej Szkoły brało w tym wydarzeniu udział 46 uczniów klas III gimnazjum wraz z opiekunami.
Podczas tegorocznego festiwalu prezentowana była oferta edukacyjna szkół na dziewięciu niezależnych ekspozycjach wystawienniczych w następujących grupach: administarcyjno ? usługowej, budowlanej, elektryczno ? elektronicznej, medyczno ? społecznej, mechanicznej
i górniczo ? hutniczej, rolniczo ? leśnej, turystyczno ? gastronomicznej, służb mundurowych oraz szkól zagranicznych.
Dodatkowo można było skorzystać z pomocy wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy przeprowadzali ocenę indywidualnych predyspozycji i sugerowali najodpowiedniejszą ścieżkę kształcenia.

Anna Sieruga

zobacz więcej zdjęć