VII skład zespołu -2016
Dożynki w Zalasowej 2017

IMG 2132Kolejne dożynki już za nami. Jest to święto na stałe wpisane w tradycje naszej wsi, mające zarówno charakter ludowy, jak i religijny,a nieodłącznie związane z dziękczynieniem za żniwa i tym samym plony zbóż.
Tradycyjnie, ceremonii dożynkowej przewodniczyli Starosta i Starościna dożynkowi w osobach p. Anastazji Osowskiej i p. Ryszarda Sadko, wnieśli oni do kościoła bochen chleba upieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów, za nimiwkroczyły piękne wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż,warzyw, owoców, polnych kwiatów. W barwnym korowodzie nie zabrakło rodzimych kapel ludowych, grup śpiewaczych i nas, czyli dziecięcego zespołu folklorystycznego Mali Zalasowianie.
Po Mszy Św. w kościele, zgromadzeni zalasowiacy i goście wysłuchali przemówień Burmistrza i Sołtysa, po czymodbył się konkurs wieńców dożynkowych, a po nim występy grup folklorystycznych.
Jak zwykle, przygotowano wiele atrakcji towarzyszących, wystawy, poczęstunek. Całość koordynowana przez zalasowskie sołectwo.
Mali Zalasowianie zaprezentowali nową suitę zalasowską, na którą składają się tańce i przyśpiewki wybrane oraz przystosowane do potrzeb zespołu przez założyciela i opiekuna grupy Panią Jolantę Sarad
Są to utwory -Hej, śpiwomy sobie, O rety chłopoki, Pognała wołki, chodzony, My chłopcy z Zalasowy, Krakowiak regionalny.
Do tańca zagrała im Młodzieżowa Kapela Zalasowiocki z Ośrodka Kultury w Ryglicach, filia w Zalasowej pod kierownictwem Pani Anny Wenc- Zabawy.

Galeria zdjęć

 
Pożegnanie Księdza Proboszcza

11

 

"Człowiek jest jak ta świeca... - sam się wypala, a innym przyświeca"

Tymi słowami rozpoczął - 6 sierpnia na uroczystej Mszy Świętej ceremonię pożegnania Proboszcza zalasowskiej parafii ks.S. Mrozek.
Wypełniony po brzegi kościół świadczył o tym, jak wielu parafian chciało podziękować ks. Kazimierzowi Kozyrze odchodzącemu na emeryturę za ośmioletnią posługę kapłańską w Zalasowej.
Z podziękowaniem przybyły delegacje różnych grup, kół i stowarzyszeń działających w Zalasowej; wśród nich: Stowarzyszenie Zalasowian, Zespół Szkolno - Przedszkolny, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Seniorów, Koło Rękodzieła Artystycznego, Młodzieżowa Grupa Apostolska, Chór Parafialny, schola, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyścowym, zespoły folklorystyczne- Mali Zalasowianie, kapela Zalasowiocki, grupa śpiewacza, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Liturgiczna Służba Ołtarza i inni. Oprócz kwiatów, wręczono księdzu pamiątkowa płaskorzeźbę.
Z pożegnalnych wierszy i przemówień wyłonił się ujmujący za serce obraz Proboszcza Kozyry i jego duszpasterskiej posługi . Zapamiętamy Go jako człowieka emanującego dobrem, prostotą, cierpliwością, serdecznością, uśmiechniętego, z ogromną wrażliwością i empatią, a także kapłana zaangażowanego w sprawy duchowe i materialne parafii.
W pamięci uczniów pozostaną zapewne ciekawe pogadanki na lekcji religii oraz słodkie niespodzianki i obrazki, którymi często ich obdarowywał. Parafianom zaś wzruszające homilie, pociechę w chwilach żałoby, dzielenie radości w czasie udzielania ślubów, chrztów, czy Pierwszej Komunii Św. oraz to, że był nie tylko proboszczem, spowiednikiem, ale i przyjacielem - krzepił ciepłym słowem i radą każdego.
"Niechaj pamięć o nas, w sercu Twym zostanie
Przez kolejne lata - nasz dobry Kapłanie!
A teraz, gdy się z Tobą żegnać już trzeba,
Życzymy dobra wszelkiego z samego nieba.
Niech Ci Pan Bóg udziela łask potrzebnych obficie
Na dalsze Twoje, jak najdłuższe życie."
Jolanta Sarad

Galeria zdjęć

 
Mali Zalasowianie na uroczystości Bożego Ciała

IMG 5782

"Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi"

Tradycyjnie święto Bożego Ciała-pełna nazwa "Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej" obchodzi się w czwartek, 60 dni po Wielkanocy i celebrowana jest na część Najświętszego Sakramentu, a więc obecności Chrystusa na ziemi pod postacią chleba i wina.
Jego korzenie sięgają XII wieku, kiedy to św. Julianna z Cornillon - zakonnica klasztoru augustianek - doznała objawienia, w którym Jezus Chrystus zażądał, aby wprowadzić święto ku czci Eucharystii. Po dokładnym zbadaniu cudów i objawień władze kościelne postanowiły ustanowić wspomniane święto, którego pierwsze obchody odbyły się w 1246 roku.
W Polsce obchody tej uroczystości maję nie tylko wymiar duchowy, zawierają też pierwiastek tradycji ludowej. Także w naszej miejscowości corocznie odbywają się procesje z Eucharystią do czterech ołtarzy, przygotowanych i ozdabianych kwiatami przez poszczególne przysiółki, a usytuowanych w pobliżu kościoła. W procesji biorą udział małe dzieci sypiące kwiaty i dzwoniące dzwoneczkami, strażacy,orkiestra dęta, panie niosące feretrony, służba liturgiczna i ogromna rzesza wiernych. Do tego barwnego i modlitewnego korowodu dołączył dziecięcy zespół folklorystyczny Mali Zalasowianie, który już czwarty raz bierze udział w tych uroczystościach. Zespół niesie chorągiew i feretronik z Jezusem Miłosiernym. Udział w procesji i oktawie Bożego Ciała stał się niejako zwyczajem.
J.Sarad

Galeria zdjęć

 
Mali Zalasowianie tańczą dla Rodziców

DSC03072

W tym roku trzecioklasiści i jednocześnie tancerze zespołu Mali Zalasowianie zatańczyli w szczególnych okolicznościach, bowiem . na widowni zasiedli najważniejsi goście ? Mama i Tato.
Dzieci chciały pokazać, jak bardzo kochają swoich rodziców oraz wyrazić Im swoją wdzięczność .swoim występem. A repertuar na tą specjalną okazję mieli szczególnie bogaty. Przedstawili nową suitę zalasowską, na którą składały się tańce i przyśpiewki zalasowskie zebrane w nową suitę ?Hej, śpiwomy sobie". Końcowym akcentem był żywiołowy krakowiak regionalny. Dzieci do tańca przygotowała P. Jolanta Sarad
Do tańca grała im kapela Zalasowicki, pod kierunkiem P. Anny Wenc Zabawy, z którą od roku współpracują.
Po niektórych twarzach, zwłaszcza mam płynęła łezka wzruszenia, co jest najlepszą rekomendacją tej prezentacji.

Galeria zdjęć

 
Mali Zalasowianie na Dniu Babci i Dziadka

D SMimo, iż zdziesiątkowani chorobami, mali tancerze wystąpili z zupełnie nowym repertuarem, który nie był do tej pory pokazywany. Był to fragment nowej suity zalasowskiej:
"Hej, tam za lasem, gramy, tańczymy i śpiewamy"
Składają się na nią następujące utwory z rodzimego folkloru:
"Piosenka powitalna", "O rety", zabawy dziecięce z doborem partnera  - "Dwóm tańczyć się zachciało" i "Cebulka" , taniec  "Kowole", "Wygnała wołki", "Krowy moje krowy" i poleczka.
Opracowanie repertuaru i przygotowanie dzieci P. Jolanta Sarad.
Do tańca dzieciom przygrywa kapela Zalasowiocki pod kierunkiem P. Anny Wenc -Zabawy, na kontrabasie grał P. Kazimierz Dębicki

Galeria zdjęć

 
Festyn Rodzinny

IMG 4128Galeria zdjęć

 
11 Listopada

DSC00359Galeria zdjęć

 
VII skład Dziecięcy zespół folklorystyczny Mali Zalasowianie

Dziecięcy zespół folklorystyczny Mali Zalasowianie
wznowienie VII
Skład zespołu to 28 tancerzy w wieku 8 -10 lat.
Są to:
Sarad Martyna, Wiktoria Świnionoga
Daria Kosowska, Paulina Świnionoga
Amelia Ostrowska, Maksymilian Bardo,
Gabriela Wolska, Eryk Mróz,
Aleksandra Usarz, Wiktor Kawa,
Zuzanna Matug, Karol Radziszewski,
Maja Baszczewska, Jakub Przybyłek,
Burza Justyna, Przemysław Galas,
Milena Giemza, Szymon Sarad,
Klaudia Tokarz, Marcin Bryk,
Viktoria Piątek, Tomasz Zając
Emilia Dębowska, Łukasz Kowalski,
Justyna Kapcia, Kasper Piątek,
Milena Nalepa, Paweł Golonka

Opiekun Jolanta Sarad

To zupełnie nowy już VIII skład zespołu, który od września obecnego roku szkolnego dopiero zapoznaje się z elementami tańców i przyśpiewek ludowych, poznaje kroki i charakter polskich tańców narodowych.
Mimo tak krótkiego stażu w Małych Zalasowianach dzieci wykazują duże zaangażowanie i cierpliwie ćwiczą kroki i trudne układy taneczne, zapoznają się z rodzimym folklorem.