VII skład zespołu -2016
Mali Zalasowianie na Dniu Seniora

Foto5566778

21-22 stycznia to szczególne dni w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność Babciom i Dziadkom za ich trud i oddanie dla Rodziny, zwłaszcza miłość do Wnucząt. Co roku tych Szacownych Gości podejmują przedszkolacy. Wraz ze swoimi Paniami przygotowują różnorodny program artystyczny, a rodzice dbają o słodki poczęstunek. W tym roku spotkanie takie odbyło się w Pałacu pod Dębami.

W uroczystości wziął udział dziecięcy zespól folklorystyczny "Mali Zalasowianie" grupa młodsza i starsza przedstawiając gościom swój repertuar. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.

Galeria zdjęć

 
Mali Zalasowianie na Finale WOŚP

20180114nn153158

W tym roku odbył się już 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz licytacji, loterii fantowej były występy dzieci młodzieży z naszej szkoły. Nie mogło zabraknąć Małych Zalasowian, którzy nieomal co roku tańczą na tej popularnej imprezie charytatywnej, a ich rodzice - licznie zgromadzeni hojnie wspierają WOŚP podbijając ceny licytacji.

Galeria zdjęć

 
Mali Zalasowianie tańczą na akademii środowiskowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

11.10 000nn12

10 listopada 2017 roku o godzinie 10.50 rozpoczęło się uroczyste świętowanie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematem przewodnim ten podniosłej uroczystości były słowa "Droga do wolności". Świętowanie rozpoczęło się wraz z występem "Małych Zalasowian". Następnie głos zabrał pan dyrektor, który w krótkim przemówieniu omówił losy naszej Ojczyzny na drodze ku niepodległości. W kolejnej części uczniowie przedstawili montaż słowno- muzyczny, który wywarł duże wrażenie na widzach i wprowadził w nastrój zadumy.
11 listopada 2017 roku w Pałacu pod Dębami odbyła się wieczornica, na którą przybyło wielu mieszkańców naszej miejscowości. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor ZSz-P w Zalasowej, który gorąco powitał zebranych. Radosne świętowanie rozpoczęli Mali Zalasowianie ,których opiekunem jest p. J. Sarad. Zatańczyli polskie tańce narodowe - poloneza, mazura i krakowiaka.

Galeria zdjęć

 
Mali Zalasowianie grupa VII - początek roku

DSC0727bvc7

 

Grupa starsza, w której są uczniowie klasy czwartej "b", pracuje w roku szkolnym 2017/18 w następującym składzie:

Amelia Ostrowska, Maksymilian Bardo
Justyna Kapcia, Marcin Bryk,
Milena Nalepa, Paweł Golonka ,
Aleksandra Usarz, Wiktor Kawa,
Gabriela Wolska, Eryk Mróz,
Zuzanna Matug, Radziszewski Karol,
Milena Giemza, Szymon Sarad,
Maja Baszczewska, Jakub Przybyłek,
Daria Kosowska, Tomasz Zając,
Paulina Świnionoga, Łukasz Kowalski.

 
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

DSC03993

Akademia wieńczy całoroczny trud uczniowskiej Braci. Klasy szkoły podstawowej i grupy oddziałów przedszkolnych pożegnały rok szkolny wierszem, piosenką i tańcem. Były też nagrody i pożegnania. Mali tancerze w tym składzie występują w szkole ostatni raz, od przyszłego roku będzie się formować nowy skład. Do zobaczenia w czasie wakacji na próbach i dożynkach wiejskich.

Galeria zdjęć

 
Dożynki w Zalasowej 2017

IMG 2132Kolejne dożynki już za nami. Jest to święto na stałe wpisane w tradycje naszej wsi, mające zarówno charakter ludowy, jak i religijny,a nieodłącznie związane z dziękczynieniem za żniwa i tym samym plony zbóż.
Tradycyjnie, ceremonii dożynkowej przewodniczyli Starosta i Starościna dożynkowi w osobach p. Anastazji Osowskiej i p. Ryszarda Sadko, wnieśli oni do kościoła bochen chleba upieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów, za nimiwkroczyły piękne wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż,warzyw, owoców, polnych kwiatów. W barwnym korowodzie nie zabrakło rodzimych kapel ludowych, grup śpiewaczych i nas, czyli dziecięcego zespołu folklorystycznego Mali Zalasowianie.
Po Mszy Św. w kościele, zgromadzeni zalasowiacy i goście wysłuchali przemówień Burmistrza i Sołtysa, po czymodbył się konkurs wieńców dożynkowych, a po nim występy grup folklorystycznych.
Jak zwykle, przygotowano wiele atrakcji towarzyszących, wystawy, poczęstunek. Całość koordynowana przez zalasowskie sołectwo.
Mali Zalasowianie zaprezentowali nową suitę zalasowską, na którą składają się tańce i przyśpiewki wybrane oraz przystosowane do potrzeb zespołu przez założyciela i opiekuna grupy Panią Jolantę Sarad
Są to utwory -Hej, śpiwomy sobie, O rety chłopoki, Pognała wołki, chodzony, My chłopcy z Zalasowy, Krakowiak regionalny.
Do tańca zagrała im Młodzieżowa Kapela Zalasowiocki z Ośrodka Kultury w Ryglicach, filia w Zalasowej pod kierownictwem Pani Anny Wenc- Zabawy.

Galeria zdjęć

 
Pożegnanie Księdza Proboszcza

11

 

"Człowiek jest jak ta świeca... - sam się wypala, a innym przyświeca"

Tymi słowami rozpoczął - 6 sierpnia na uroczystej Mszy Świętej ceremonię pożegnania Proboszcza zalasowskiej parafii ks.S. Mrozek.
Wypełniony po brzegi kościół świadczył o tym, jak wielu parafian chciało podziękować ks. Kazimierzowi Kozyrze odchodzącemu na emeryturę za ośmioletnią posługę kapłańską w Zalasowej.
Z podziękowaniem przybyły delegacje różnych grup, kół i stowarzyszeń działających w Zalasowej; wśród nich: Stowarzyszenie Zalasowian, Zespół Szkolno - Przedszkolny, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Seniorów, Koło Rękodzieła Artystycznego, Młodzieżowa Grupa Apostolska, Chór Parafialny, schola, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyścowym, zespoły folklorystyczne- Mali Zalasowianie, kapela Zalasowiocki, grupa śpiewacza, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Liturgiczna Służba Ołtarza i inni. Oprócz kwiatów, wręczono księdzu pamiątkowa płaskorzeźbę.
Z pożegnalnych wierszy i przemówień wyłonił się ujmujący za serce obraz Proboszcza Kozyry i jego duszpasterskiej posługi . Zapamiętamy Go jako człowieka emanującego dobrem, prostotą, cierpliwością, serdecznością, uśmiechniętego, z ogromną wrażliwością i empatią, a także kapłana zaangażowanego w sprawy duchowe i materialne parafii.
W pamięci uczniów pozostaną zapewne ciekawe pogadanki na lekcji religii oraz słodkie niespodzianki i obrazki, którymi często ich obdarowywał. Parafianom zaś wzruszające homilie, pociechę w chwilach żałoby, dzielenie radości w czasie udzielania ślubów, chrztów, czy Pierwszej Komunii Św. oraz to, że był nie tylko proboszczem, spowiednikiem, ale i przyjacielem - krzepił ciepłym słowem i radą każdego.
"Niechaj pamięć o nas, w sercu Twym zostanie
Przez kolejne lata - nasz dobry Kapłanie!
A teraz, gdy się z Tobą żegnać już trzeba,
Życzymy dobra wszelkiego z samego nieba.
Niech Ci Pan Bóg udziela łask potrzebnych obficie
Na dalsze Twoje, jak najdłuższe życie."
Jolanta Sarad

Galeria zdjęć

 
Mali Zalasowianie na uroczystości Bożego Ciała

IMG 5782

"Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi"

Tradycyjnie święto Bożego Ciała-pełna nazwa "Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej" obchodzi się w czwartek, 60 dni po Wielkanocy i celebrowana jest na część Najświętszego Sakramentu, a więc obecności Chrystusa na ziemi pod postacią chleba i wina.
Jego korzenie sięgają XII wieku, kiedy to św. Julianna z Cornillon - zakonnica klasztoru augustianek - doznała objawienia, w którym Jezus Chrystus zażądał, aby wprowadzić święto ku czci Eucharystii. Po dokładnym zbadaniu cudów i objawień władze kościelne postanowiły ustanowić wspomniane święto, którego pierwsze obchody odbyły się w 1246 roku.
W Polsce obchody tej uroczystości maję nie tylko wymiar duchowy, zawierają też pierwiastek tradycji ludowej. Także w naszej miejscowości corocznie odbywają się procesje z Eucharystią do czterech ołtarzy, przygotowanych i ozdabianych kwiatami przez poszczególne przysiółki, a usytuowanych w pobliżu kościoła. W procesji biorą udział małe dzieci sypiące kwiaty i dzwoniące dzwoneczkami, strażacy,orkiestra dęta, panie niosące feretrony, służba liturgiczna i ogromna rzesza wiernych. Do tego barwnego i modlitewnego korowodu dołączył dziecięcy zespół folklorystyczny Mali Zalasowianie, który już czwarty raz bierze udział w tych uroczystościach. Zespół niesie chorągiew i feretronik z Jezusem Miłosiernym. Udział w procesji i oktawie Bożego Ciała stał się niejako zwyczajem.
J.Sarad

Galeria zdjęć

 
Mali Zalasowianie tańczą dla Rodziców

DSC03072

W tym roku trzecioklasiści i jednocześnie tancerze zespołu Mali Zalasowianie zatańczyli w szczególnych okolicznościach, bowiem . na widowni zasiedli najważniejsi goście ? Mama i Tato.
Dzieci chciały pokazać, jak bardzo kochają swoich rodziców oraz wyrazić Im swoją wdzięczność .swoim występem. A repertuar na tą specjalną okazję mieli szczególnie bogaty. Przedstawili nową suitę zalasowską, na którą składały się tańce i przyśpiewki zalasowskie zebrane w nową suitę ?Hej, śpiwomy sobie". Końcowym akcentem był żywiołowy krakowiak regionalny. Dzieci do tańca przygotowała P. Jolanta Sarad
Do tańca grała im kapela Zalasowicki, pod kierunkiem P. Anny Wenc Zabawy, z którą od roku współpracują.
Po niektórych twarzach, zwłaszcza mam płynęła łezka wzruszenia, co jest najlepszą rekomendacją tej prezentacji.

Galeria zdjęć

 
Mali Zalasowianie na Dniu Babci i Dziadka

D SMimo, iż zdziesiątkowani chorobami, mali tancerze wystąpili z zupełnie nowym repertuarem, który nie był do tej pory pokazywany. Był to fragment nowej suity zalasowskiej:
"Hej, tam za lasem, gramy, tańczymy i śpiewamy"
Składają się na nią następujące utwory z rodzimego folkloru:
"Piosenka powitalna", "O rety", zabawy dziecięce z doborem partnera  - "Dwóm tańczyć się zachciało" i "Cebulka" , taniec  "Kowole", "Wygnała wołki", "Krowy moje krowy" i poleczka.
Opracowanie repertuaru i przygotowanie dzieci P. Jolanta Sarad.
Do tańca dzieciom przygrywa kapela Zalasowiocki pod kierunkiem P. Anny Wenc -Zabawy, na kontrabasie grał P. Kazimierz Dębicki

Galeria zdjęć

 
Festyn Rodzinny

IMG 4128Galeria zdjęć

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2