Uczeń Miesiąca
Regulamin Konkursu UCZEŃ MIESIĄCA

Zasady konkursu -Uczeń Miesiąca

 

1. Oddział klasy razem z wychowawcą wybiera co miesiąc "Ucznia Miesiąca"

2. O wyborze decydować powinny:

  • kultura osobista
  • stosunek do koleżanek, kolegów i pracowników szkoły
  • szczególne osiągnięcia
  • aktywność w zespole klasowym
  • umiejętność przeciwstawiania się przejawom przemocy
  • przyjazne relacje z rówieśnikami
  • zaangażowanie w życie klasy i szkoły
  • przestrzeganie zasad kodeksu klasowego

3. Wybór ucznia dokonywany jest podczas godzin do dyspozycji wychowawcy.

4. Wytypowany z każdego oddziału klasy może być tylko jeden uczeń.

5. Wybór "Ucznia Miesiąca" dokonany przez dany oddział klasy ulega weryfikacji i zatwierdzeniu go przez Wychowawcę.

6. Wychowawca do 10 dnia każdego miesiąca zgłasza do opiekunów SU wytypowanego przez oddział klasy ucznia (imię i nazwisko, oddział klasy).

7. Wytypowani uczniowie będą prezentowani społeczności uczniowskiej co miesiąc na gazetce SU na korytarzu.