Rada Rodziców
KONTO RADY RODZICÓW

Numer konta Rady Rodziców

61 85890006 0050 0487 4012 0001

 
Regulamin Rady Rodziców

Regulamin

 
Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Kazimierz Zegar - przewodniczacy

Katarzyna Tryba - zastępca

Agnieszka Ludwin - sekretarz

Marta Zalas - skarbnik

Składka w tym roku wynosi 35zł i można dokonać wpłaty przelewem na podany nowy numer konta.