Ogłoszenia
Wpłaty za obiady - styczeń 2019

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.ZMIENIŁA SIĘ STAWKA ŻYWIENIOWA

I WYNOSI TERAZ 1,80 ZŁ ZA JEDEN OBIAD

 

Wpłaty za obiady przyjmowane są od:

01.01 - do 14.01.2019r. i wynoszą:

"0" - 21,60

kl. 1-8 SP - 21,60

kl. 3 Gim - 21,60 zł 

 

Za obiady proszę wpłacać drogą elektroniczną:

 

Nazwa odbiorcy :

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Karpacka 21

33-159 Zalasowa

 

Nr rachunku odbiorcy:

90 85890006 0050 0480 0622 0001

 

Na herbatę  proszę wpłacać po 2,00 zł.

 klasy  O -III  wpłacają do wychowawców klas

 klasy IV - VI  do skarbników klas.

                                                                                                                                           

 intendentka: Maria Papuga