Oddziały Przedszkolne
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Bez nazwy2

 

"Kochać dziecko to znaczy służyć mu jak tylko to możliwe"

Maria Montessori

 

 

W NASZYM ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM:

 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności
 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą,
 • wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek,
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich,
 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową,
 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie,
 • kształtujemy podstawowe powinności moralne,
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia,
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych,
 • kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną, tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych,
 • kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,
 • tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w naszym oddziale przedszkolnym prowadzona jest w oparciu o:

 • Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego;
 • Program Wychowania Przedszkolnego: "Od przedszkolaka do pierwszaka", Wyd. WSiP, autorstwa Iwony Brody;
 • Miesięczne Rozkłady Materiałów
 • Program Wychowawczy.