Samorząd Szkolny

SU2018

 

 

W skład Samorządu Szkolnego wchodzą przedstawiciele wybrani przez wszystkich uczniów klas IV - VIII SP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Samorządu Szkolnego


Przewodnicząca:              Monika Czarnik
Z-ca Przewodniczącej:      Julita Urban

Członkowie:                        Aleksandra Usarz, Kornelia Papuga

Opiekun:                          Alicja Klimek


Uczestniczymy w życiu szkoły:

 • bronimy praw ucznia
 • pomagamy innym
 • organizujemy imprezy kulturalne
 • rozwijamy swoje zainteresowania
 • współtworzymy apele szkolne
 • uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej
 • współpracujemy z Dyrekcją Szkoły i Radą Rodziców

Uczymy się:

 • samorządności
 • demokracji
 • tolerancji
 • obowiązkowości
 • otwartości
 • patriotyzmu
 • wrażliwości
 • odpowiedzialności
 • współpracy