I Gminna Sportowa Olimpiada Przedszkolaka

Pod patronatem Burmistrz Ryglic p. Teresy Połoska Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Zalasowej zorganizował I Gminną Sportową Olimpiadę Przedszkolaka, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. Olimpiadę oficjalnie rozpoczęła dyrektor ZSz-P w Zalasowej p. K. Olszówka-Łępa, po czym odśpiewano hymn olimpiady ? Zdrowo na Sportowo? oraz każda drużyna zaprezentowała swoją nazwę i hasło przewodnie grupy. We  wspólnej rywalizacji, ale przede wszystkim we wspaniałej zabawie wzięło udział 7  drużyn złożonych z najmłodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkół Bistuszowej, Woli Lubeckiej, Lubczy, Kowalowej, Jonin, Zalasowej oraz Przedszkola z Ryglic. Dzieci zmagały się w I części z konkurencjami zespołowymi,
a w II części pokonywały tor przeszkód wykazując się swoimi indywidualnymi umiejętnościami. Trzeba dodać, że maluchy były bardzo dzielne. Ze wszystkim poradziły sobie znakomicie i wszystkie zasłużyły na oznakę ? Super Sportowiec?. Za współzawodnictwo, doping oraz wspaniałą zabawę każda drużyna otrzymała dyplom, nagrodę dla swojego oddziału przedszkolnego, a każdy zawodnik upominek. Podziękowania w przygotowaniu Olimpiady należą się pani Dyrektor ZSZ ? P w Zalasowej K. Olszówce ? Łępa, nauczycielkom oddziału przedszkolnego p. M.Galas oraz p. Z. Kosowskiej , nauczycielom wychowania fizycznego p. P.Solarz, p. S. Pikus.

Marta Galas