Praca plastyczna grupowa "Strój ludowy naszego regionu" w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego- Piękna Nasza Polska Cała.

SLNR8W tym przedsięwzięciu plastycznym, które było dedykowane wyjątkowemu świętu -100 rocznicy odzyskania niepodległości wzięło udział 40 dzieci z klas 1 - 3 wraz z rodzicami. Przedstawili oni różnymi technikami plastycznymi piękno naszych regionalnych strojów.-Krakowiaków Wschodnich. Były to rysunki kredkami ołówkowymi, malowanki farbami plakatowymi, wyklejanki tekstylne, malowanie plasteliną i kompozycje półprzestrzenne i przestrzenne. W tych pracach widać zaangażowanie całych rodzin, była to też okazja do wspólnego spędzenia czasu w sposób twórczy i pożyteczny. Jury w składzie - mgr L. Sutkowski, mgr M. Surmacz, mgr Katarzyna Radziszewska i mgr Siwek-Słomska miało trudne zadanie z wyborem najpiękniejszych prac. Ostatecznie lista laureatów przedstawia się następująco:
I miejsce - Julia Łępa kl. II a,
II miejsce - Dagmara Trojan kl. II b,
III miejsce - Przemysław Skruch kl. II a.
Wyróżnienia:
Karol Machota kl. II a
Radosław Wolski kl. II b
Zuzanna Olszówka kl. II a
Oliwia Tokarz kl. II a
Zuzanna Kwiek kl. II a
Joanna Kluzek kl. II b,
Gabriela Gutkowska kl. II a,
Wystawa w głównym korytarzu szkolnym budzi ogromne zainteresowanie. Wszyscy, którzy podjęli się przedstawić w plastyczny sposób ludowy strój naszego regionu otrzymali nagrody. Szkolny wernisaż pokazuje, iż warto było podjąć się tej pracy plastycznej.

Organizator: Jolanta Sarad

Galeria zdjęć