"SKĄD MAMY WODĘ W KRANIE?"

SBW13SBW11Pod takim tytułem Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" w Tuchowie zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół klas I- III, zlokalizowanych na terenie gmin: Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice i Tuchów. Wyróżnione prace plastyczne (28) znajdują się w kalendarzach Spółki na rok 2019. Oto laureaci naszej szkoły: Patrycja Piątek-przedszkole-op. p. Małgorzata Siwek-Słomska. Bartłomiej Kozak -kl. 02- op. p. Marta Galas. Zuzanna Kwiek- kl. 2a- op. p. Jolanta Sarad. Gratulujemy laureatom i wszystkim dzieciom, które wzięły udział w tym konkursie.

K. Olszówka-Łępa