RODO

Szanowny Rodzicu.


Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust. 3 RODO informuję , że:
1. Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej, 33-159 Zalasowa ul. Karpacka 21, reprezentowany przez dyr. Leszka Sutkowskiego, tel. 14/6543222, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalasowej jest: Tomasz Pilch, z którym można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


3. Cel przetwarzania jest każdorazowo określany w uzyskiwanej od Państwa zgodzie a dane uczniów przetwarzane na podstawie przepisów Prawa Oświatowego związane będą z realizacją obowiązku szkolnego. Przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będzie wykonywane do czasu wycofania wyrażonej wcześniej zgody, natomiast przetwarzanie na podstawie przepisów Prawa Oświatowego będzie odbywać się zgodnie z okresami przewidzianymi przez prawo dla poszczególnych kategorii dokumentów szkolnych.


4. Ma Pan/i prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;


5. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonujących działalność związaną z pracą szkoły. O tym fakcie będziecie Państwo każdorazowo informowani podczas uzyskiwania od Państwa na te czynności stosownej zgody.


6. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

WERSJA PDF - POBIERZ