I Konkurs "Mały Gminny Mistrz Ortografii"

11-I Mały Gminny Mistrz Ortografii -010W dniu 15.05.2018 roku nasza szkoła była organizatorem I Konkursu "Mały Gminny Mistrz Ortografii".
Przystąpiło do niego 19 reprezentantów wszystkich szkół z terenu Gminy Ryglice, wyłonionych w drodze dowolnych eliminacji.
Celem konkursu było zarówno motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii i interpunkcji, jak i wymiana doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania ortografii na poziomie klas III.
Propagowanie idei poprawnej pisowni, wyrabianie dbałości o czystość i piękno języka polskiego jest także przejawem patriotyzmu, zwłaszcza w odniesieniu do ważnej daty, jaką jest 100 lecie Odzyskania Niepodległości naszego kraju. Ten fakt przyświecał organizatorom, został też podkreślony przez  P. Burmistrza Bernarda Karasiewicza i P. Dyrektora szkoły Leszka Sutkowskiego.
Zmagania konkursowe miały formę dyktanda i godzinnego testu, który zawierał zagadki, krzyżówkę, wymagał uzupełnianie tekstu z lukami, uzasadniania pisowni wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi.
Po oddaniu kart pracy uczestnicy konkursu mieli okazję przyjemnie i pożytecznie spędzić czas w pracowni ceramicznej. Pod okiem plastyka P. Marka Surmacza ochoczo próbowali sił w tej dziedzinie sztuki. Wytwory po obróbce termicznej zostaną rozesłane do ich właścicieli.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem P. Renaty Nowak ustaliła następujące wyniki:

L.p.

Imię i nazwisko uczestnika

konkursu

 

Miejsce

 

Szkoła

 

Imię i nazwisko przygotowującego nauczyciela

1.

Natalia Galas

I

Ryglice

Wiesława Kawa

2.

Kinga Kiermasz

II

Zalasowa

Halina Kurek

3.

Daria Morąg

III

Ryglice

Wiesława Kawa

4.

Julia Matug

wyróżnienie

Zalasowa

Krystyna Olszówka - Łępa

5.

Daria Bocheńska

wyróżnienie

Lubcza

Irena Wróbel

Tak laureaci, jak i uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, a przygotowujące ich nauczycielki pisemne podziękowania tudzież herbaciane różyczki.
Honorowy patronat nad I Konkursem "Mały Gminny Mistrz Ortografii" objął Burmistrz Gminy Ryglice Bernard Karasiewicz.
Przygotowaniem konkursu i jego organizacją zajęły się P. Jolanta Sarad i P. Katarzyna Radziszewska.

Jolanta Sarad

Galeria zdjęć