VII skład Dziecięcy zespół folklorystyczny Mali Zalasowianie

Dziecięcy zespół folklorystyczny Mali Zalasowianie
wznowienie VII
Skład zespołu to 28 tancerzy w wieku 8 -10 lat.
Są to:
Sarad Martyna, Wiktoria Świnionoga
Daria Kosowska, Paulina Świnionoga
Amelia Ostrowska, Maksymilian Bardo,
Gabriela Wolska, Eryk Mróz,
Aleksandra Usarz, Wiktor Kawa,
Zuzanna Matug, Karol Radziszewski,
Maja Baszczewska, Jakub Przybyłek,
Burza Justyna, Przemysław Galas,
Milena Giemza, Szymon Sarad,
Klaudia Tokarz, Marcin Bryk,
Viktoria Piątek, Tomasz Zając
Emilia Dębowska, Łukasz Kowalski,
Justyna Kapcia, Kasper Piątek,
Milena Nalepa, Paweł Golonka

Opiekun Jolanta Sarad

To zupełnie nowy już VIII skład zespołu, który od września obecnego roku szkolnego dopiero zapoznaje się z elementami tańców i przyśpiewek ludowych, poznaje kroki i charakter polskich tańców narodowych.
Mimo tak krótkiego stażu w Małych Zalasowianach dzieci wykazują duże zaangażowanie i cierpliwie ćwiczą kroki i trudne układy taneczne, zapoznają się z rodzimym folklorem.