Świetlica szkolna

swietlica

 

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań.

Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy udział w różnorodnych formach zajęć świetlicowych:

  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, ćwiczenia w poprawnym czytaniu, liczeniu i pisaniu, recytacje, rebusy, krzyżówki, zgadywanki, gry edukacyjne itp.
  • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie, malowanie farbami, kredkami, wycinanki, wydzieranki, origami, prace plastyczne przestrzenne itp.
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe : spacery, zabawy na placu zabaw, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, zabawy z klockami rekreacyjnymi
  • zajęcia wyrównawcze, pomoc w odrabianiu zadań domowych, przygotowanie się do lekcji
  • zajęcia umuzykalniające: zabawy ze śpiewem, zabawy taneczne, nauka piosenek,
  • zajęcia teatralne,  teatrzyk kukiełkowy .

Prace wykonane przez naszych wychowanków eksponowane są na wystawkach dekorując świetlicę.

W naszej świetlicy wdrażamy uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb, staramy się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współdziałania w grupie.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 16.30
7.30 - 8.00      sala nr 2
8.00 - 13.30    sala nr 44
12.30 - 16.30  sala nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZALASOWEJ

 

Zachęcam do przeglądnięcia i rozwiązania przesłanych zadań na ten tydzień (6.04 - 8.04) - Wielkanoc
Helena Kawa

Propozycja zadania do wykonania w ramach zajęć świetlicowych: Kolorowanka1, Kolorowanka 2, Kolorowanka 3

Kreatywne spędzanie czasu: link do strony

Origami dla początkujących: link do strony

Quizy dla dzieci: link do strony