Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Kazimierz Zegar - przewodniczacy

Katarzyna Tryba - zastępca

Agnieszka Ludwin - sekretarz

Marta Zalas - skarbnik

Składka w tym roku wynosi 35zł i można dokonać wpłaty przelewem na podany nowy numer konta.