Wpłaty za obiady - luty 2018

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.ZMIENIŁA SIĘ STAWKA ŻYWIENIOWA

I WYNOSI TERAZ 1,80 ZŁ ZA JEDEN OBIAD

 

Wpłaty za obiady przyjmowane są od:

01.02 - do 14.02.2018r. i wynoszą:

"0" - 18,00 zł

kl. 1-7 SP - 18,00 zł

kl. 2-3 Gim - 18,00 zł 

 

Za obiady proszę wpłacać drogą elektroniczną:

 

Nazwa odbiorcy :

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Karpacka 21

33-159 Zalasowa

 

Nr rachunku odbiorcy:

90 85890006 0050 0480 0622 0001

 

Na herbatę  proszę wpłacać po 1,00 zł.

 klasy  O -III  wpłacają do wychowawców klas

 klasy IV - VII  do skarbników klas.

                                                                                                                                           

 intendentka: Maria Papuga