SZKOA

Lista odwiedzin

Odsłon : 868603


Designed by:

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:286. Error 9: Invalid character

NAUCZYCIELE UCZCY


W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM


ROK SZKOLNY 2017/2018

 

mgr Leszek Sutkowski -Dyrektor ZSz-P; historia

mgr Iwona Olearczyk-Mikulska - Z-ca Dyrektora; matematyka

mgr Katarzyna Radziszewska - Z-ca Dyrektora; wychowanie przedszkolne

 

mgr Maria Bardo - edukacja wczesnoszkolna 2a
mgr Stanisawa Bardo - opiekun wietlicy
mgr Elbieta Barna - jzyk angielski
mgr Mariusz Baszczewski - wychowanie fizyczne
mgr Danuta Cius - matematyka, zajcia komputerowe, wychowawca 6 SP
mgr Magdalena Drod - jzyk polski
mgr Agnieszka Dudowicz - Kawa - opiekun wietlicy
mgr Krzysztof Galas - zajcia komputerowe, informatyka, EDB - materiay
mgr Marta Galas - oddzia przedszkolny grupa 01
mgr Barbara Gutkowska - jzyk angielski
mgr Izabela Ilcewicz - muzyka, zajcia artystyczne, WD - wychowawca 5b SP
mgr Lucyna Jajkiewicz - biblioteka
mgr Helena Kawa - przyroda, geografia , wychowawca 3B gim
dr Jarosaw Kawa - wychowanie fizyczne
mgr Alicja Klimek - jzyk polski, wychowawca klasy IIB gim
mgr Zofia Kosowska - oddzia przedszkolny grupa 02
mgr Krzysztof Krempa - jzyk niemiecki, informatyka, wychowawca kl. 4a SP
mgr Katarzyna Kupiec - pedagog szkolny
ks. mgr Stanisaw Kurczab - religia - 2-6 SP
mgr Halina Kurek - edukacja wczesnoszkolna 3b
mgr Sylwia Lech - Mikrut - wychowanie przedszkolne gr. I
ks. mgr Sawomir Mrzek - religia - kl. 1abc; 7ab, II-III AB gim, przedszkole i oddzia przedszkolny
mgr Barbara Nizioek - jzyk polski, historia, wychowawca 7b SP
mgr Renata Nowak - edukacja wczesnoszkolna 1b
mgr Joanna Nytko - Czwrng - jzyk angielski, wychowawca IIA gim
mgr Wioletta Ocha - Pawlik - logopeda
mgr Krystyna Olszwka-pa - edukacja wczesnoszkolna 3a
lic Anna Patyk - wychowanie przedszkolne grupa I
mgr Anna Prus - wychowanie przedszkolne grupa III
mgr Jolanta Sarad - edukacja wczesnoszkolna 1a, opiekun "Maych Zalasowian"
mgr Anna Sieruga - fizyka, doradztwo zawodowe, wychowaca kl. 7a SP
mgr Magorzata Siwek-Somska - wychowanie przedszkolne grupa II
mgr Micha Skowron - wychowanie fizyczne
mgr in. Agnieszka Solarz - chemia, biologia, wychowawca 3A gim
mgr Marek Surmacz - plastyka, zajcia techniczne
mgr Agnieszka Szczeklik - wychowanie fizyczne
mgr Marta liwiska - Lech - historia, wiedza o spoeczestwie, WD, wychowawca kl. 4b SP
mgr Janina Usarz - matematyka, wychowawca 5a SP
mgr Sylwia Winiowska - edukacja wczesnoszkolna 1c
mgr Anna Zegar - Koeczek - wychowanie przedszkolne grupa II

 

Losowe zdjcie

Inne portale

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny:

Dzisiaj : Tomasza Maurycego