NAUCZYCIELE UCZĄCY


W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM


ROK SZKOLNY 2019/2020

 

mgr Leszek Sutkowski - Dyrektor ZSz-P; historia

mgr Iwona Olearczyk-Mikulska - z-ca Dyrektora; matematyka

mgr Katarzyna Radziszewska - z-ca Dyrektora; wychowanie przedszkolne

 

mgr Maria Bardo - edukacja wczesnoszkolna 1b
mgr Mariusz Baszczewski - wychowanie fizyczne, świetlica
mgr Danuta Cius - matematyka, wychowawca 8 
mgr Lesław Dominiewska - oddział przedszkolny grupa 01 
mgr Magdalena Drożdż - edukacja wczesnoszkolna 1a
mgr Agnieszka Dudowicz - Kawa - biblioteka
mgr Krzysztof Galas -  informatyka, EDB - materiały
mgr Marta Galas - edukacja wczesnoszkolna 3a
mgr Barbara Gutkowska - język angielski
mgr Izabela Ilcewicz - muzyka, świetlica - wychowawca 7b 
mgr Gabriela Januś - przedszkle gr. IV
mgr Agnieszka Kalita - przedszkole gr. I
mgr Helena Kawa - przyroda, geografia , świetlica, wychowawca 5a
dr Jarosław Kawa - wychowanie fizyczne
mgr Alicja Klimek - język polski, wychowawca klasy 4
mgr Zofia Kosowska - oddział przedszkolny grupa 02
mgr Krzysztof Krempa - język niemiecki, informatyka, świetlica, wychowawca kl. 6a 
mgr Katarzyna Kupiec - pedagog szkolny
ks. mgr Stanisław Kurczab - religia - 2-5 SP
mgr Syliwia Lech-Mikrut - wychowanie przedszkolne grupa III
ks. mgr Sławomir Mrózek - religia - kl. 1abc; 6-8ab, przedszkole i oddział przedszkolny
mgr Barbara Niziołek - język polski
mgr Renata Nowak - edukacja wczesnoszkolna 3b
mgr Joanna Nytko - Czwórnóg - język angielski
mgr Wioletta Ochał  - logopeda
mgr Krystyna Olszówka-Łępa - edukacja wczesnoszkolna 2b
mgr Anna Patyk - wychowanie przedszkolne grupa II
mgr Alicja Podlasiewicz - nauczyciel wspomagający
mgr Anna Prus - wychowanie przedszkolne grupa II
mgr Anna Sieruga - fizyka, doradztwo zawodowe, świetlica
mgr Małgorzata Siwek-Słomska - wychowanie przedszkolne grupa I, opiekun "Małych Zalasowian"
mgr Michał Skowron - wychowanie fizyczne
mgr inż. Agnieszka Solarz - chemia, biologia, wychowawca 5b
mgr Marek Surmacz - plastyka, technika
mgr Agnieszka Szczeklik - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, świetlica
mgr Marta Śliwińska - Lech - historia, wiedza o społeczeństwie, WDŻ, wychowawca kl. 6b SP
mgr Janina Usarz - matematyka, wychowawca 7a SP
mgr Sylwia Wiśniowska - edukacja wczesnoszkolna 3c
mgr Anna Zegar - Kołeczek - zajcia korekcyjno-kompensacyjne