Otrzęsiny klas pierwszych gimnazjum

14 października uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w Otrzęsinach  Klas Pierwszych. Klasy drugie wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali konkurencje w których pierwszoklasiści musieli się wykazać wiedzą i umiejętnościami oraz poczuciem humoru. Po odbyciu chrztu "bojowego" wychowawcy i uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę. Następnie zostali przyjęci w poczet gimnazjalistów przez z-cę dyr. Iwonę Olearczyk-Mikulską.

zobacz zdjęcia

 
Dzień KEN - ślubowanie klas 1SP

     14 października 2010r był dniem wolnym od zajęć dydaktycznym, ale bardzo pracowitym dla nauczycieli i uczniów. Uczniowie ZSzP przyszli do szkoły na g. 8.00, spotkali sie z nauczycielami w klasach. Następnie w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie Dyrektora szkoły z wychowankami, nauczycielami i pracownikami szkoły. Po oficjalnej części klasy gimnazjalne udały sie do Pałacu pod Dębami na otrzęsiny klas I gimnazjum, natomiast klasy 0-6 pozostały na sali , aby uczestniczyć w uroczystości pasowania przez dyrektora szkoły dzieci na uczniów klas 1 szkoły podstawowej. Uroczystość ślubowania przygotowana została przez wychowawców: p. S. Kozak, p. E. Szwalec wzorcowo. Przebiegła ona w miłej i wzruszającej atmosferze przy wspóludziale rodziców.

 
"Odblaskowa" znaczy: bezpieczna

     Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalasowej przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu pod hasłem Odblaskowa Szkoła.

     Projekt zakłada różnorodne działania, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Ma to nastąpić poprzez zainteresowanie uczniów tematem bezpieczeństwa na drodze, uświadomienie im zagrożeń związanych z poruszaniem się po jezdniach i chodnikach, a także wyrabianie nawyków, wpływających na poprawę ich bezpieczeństwa.

     W realizację poszczególnych zadań zaangażowali się dyrektorzy szkoły, wychowawcy, nauczyciele różnych przedmiotów, opiekun świetlicy, pedagog szkolny, bibliotekarka.

     Uczniowie biorą udział w konkursie plastycznym i konkursie wiedzy, a także zajęciach pozalekcyjnych, związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz imprezach promujących bezpieczne poruszanie się po drogach, np. spotkaniu z policjantem.

     Dzieci samodzielnie wykonują ?odblaski?, przyklejane następnie na plecaki i kurtki. Szkoła zakupiła także kamizeli odblaskowe, służące poprawie bezpieczeństwa maluchów czasie klasowych spacerów.

     Projekt jest realizowany przez jeden miesiąc  -  wrzesień, ale wierzymy, że pozytywne skutki tych działań będą odczuwalne przez długie lata.

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

     1 września 2010r uroczystym wymarszem pocztu sztandarowego wraz z całą społecznością szkolną, wspólną mszą św. o godz. 8.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2010/2011. Następnie po przejściu do budynku ZSzP  przystapiono do oficjalnej części, w której uczniowie odśpiewali hymn państwowy, pieśń szkoły oraz oddali honory sztandarowi szkoły. Następnie dyr. szkoły p. L. Sutkowski powitał wszystkich zebranych. Przypomniał o rocznicach historycznych: Solidarności, 1września 1939r, po czym  uczniom oraz rodzicom przekazane zostały bieżące informacje oraz plany na rok szkolny. Powitanie uczniów z wychowawcami nastąpiło w salach lekcyjnych.

 
Prace nad nową stroną

Obecnie trwają prace nad nową wersją strony internetowej szkoły. Wszystkie informacje w poszczególnych zakładkach pojawią się w najbliższym czasie. Od 1 września strony:

www.spzalasowa.yoyo.pl

www.zspzalasowa.yoyo.pl

www.gimzalasowa.prv.pl

nie będą już aktualizowane.

 
<< pierwsza < poprzednia 341 342 343 następna > ostatnia >>