I Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla kas III S.P.

Dnia 18 czerwca 2012 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalasowej odbył się Pierwszy gminny konkurs języka angielskiego przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Najmłodsi językowcy z pięciu szkół rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach tj. prezentacja plakatu, piosenki angielskiej oraz testu z gramatyki.

W kategorii prezentacja plakatu I zajęła Natalia Moździerz z S.P. w Ryglicach, II miejsce Nikola Sikorska z Kowalowej , III miejsce Patrycja Papuga z Zalasowej.

W kategorii piosenka angielska I zajęła Kamila Ludwin z Lubczy, II miejsce Natalia Kapa z Woli Lubeckiej ,III Izabela Golec z Zalasowej.

W kategorii test gramatyczny I zajęła Gabriela Bednarz z Ryglic, II miejsce Arkadiusz Zając z Kowalowej , III miejsce Michał Zegar z Zalasowej.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesów i udziału w konkursie
oraz serdecznie zapraszamy za rok.

Barbara Gutkowska

 
SMERFIKI i BIEDRONKI na Ranczo PASJA w Brzesku

Dnia 06 czerwca 2012r. PRZEDSZKOLAKI wraz z wychowawczyniami: Katarzyną Radziszewską, Anną Malinowską i Lesławą Dominiewską oraz personelem obsługi - Kingą Janiga, Katarzyną Plebanek, Teresą Hebda i rodzicem - Ewą Podraza, były na wycieczce grupowej. Chociaż niebo było pochmurne, humory dzieciakom dopisywały od samego początku, mimo długiej podróży obyło się bez niepożądanych przygód. Pobyt na Ranczo rozpoczęliśmy od śniadania pod namiotem, drożdżówka i soczek, potem mieliśmy 4 godziny na dowolne korzystanie z wszystkich atrakcji -a każda pod okiem Instruktorów czuwających nad bezpieczeństwem Dzieci - 2 zamki dmuchańce, basen z piłkami, pawilon przygód, zjeżdżalnia TUNEL, strzelanie z łuku, batut, tor przeszkód, zjeżdżanie na linie, wspinaczka sznurowa, piaskownica, huśtawki, karuzela. Każdy odważny przedszkolak mógł skorzystać z przejażdżki konnej i quadem. Była chwila przerwy na kiełbaskę z grilla i herbatkę. Po lekkim wyczerpaniu niespożytej energii dzieci, z kolorowymi snami w autokarze, wróciliśmy do przedszkola.

Lesława Dominiewska

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 
W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Na podstawie  Rządowego programu pomocy uczniom 2012 r. "Wyprawka szkolna"   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej informuje, że dofinansowaniem zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 będą objęci:

1.    uczniowie klas I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę  nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , o którym mowa  w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o  świadczeniach rodzinnych(Dz. U.  z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zmianami) czyli 504 zł. netto na osobę w rodzinie.

2.    uczniowie klas II-IV szkoły podstawowej pochodzący z rodzin spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn.zm. ) czyli 351 zł. netto na osobę w rodzinie .

3.    uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego(dochód przekracza 351 zł. na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z powodu (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej .

4.    uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna  z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej) posiadający orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą  uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów.
Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu będzie wynosić:
- 180 zł. dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
- 210 zł. dla uczniów  klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
- 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r.
Dofinansowanie przyznawane będzie na podstawie złożonego  wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013.
Termin składania wniosków o dofinansowanie zostanie określony po ukazaniu się Rozporządzenia MEN .

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów za miesiąc czerwiec 2012.

Dyrektor zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (na podstawie imiennej faktury VAT).

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników znajdują się na stronie www.szkolazalasowa.pl lub sekretariacie szkoły.

 

Termin składania wniosków: 20 sierpnia 2012r.

Pobierz wniosek

 
I Gminna Sportowa Olimpiada Przedszkolaka

Pod patronatem Burmistrz Ryglic p. Teresy Połoska Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Zalasowej zorganizował I Gminną Sportową Olimpiadę Przedszkolaka, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. Olimpiadę oficjalnie rozpoczęła dyrektor ZSz-P w Zalasowej p. K. Olszówka-Łępa, po czym odśpiewano hymn olimpiady ? Zdrowo na Sportowo? oraz każda drużyna zaprezentowała swoją nazwę i hasło przewodnie grupy. We  wspólnej rywalizacji, ale przede wszystkim we wspaniałej zabawie wzięło udział 7  drużyn złożonych z najmłodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkół Bistuszowej, Woli Lubeckiej, Lubczy, Kowalowej, Jonin, Zalasowej oraz Przedszkola z Ryglic. Dzieci zmagały się w I części z konkurencjami zespołowymi,
a w II części pokonywały tor przeszkód wykazując się swoimi indywidualnymi umiejętnościami. Trzeba dodać, że maluchy były bardzo dzielne. Ze wszystkim poradziły sobie znakomicie i wszystkie zasłużyły na oznakę ? Super Sportowiec?. Za współzawodnictwo, doping oraz wspaniałą zabawę każda drużyna otrzymała dyplom, nagrodę dla swojego oddziału przedszkolnego, a każdy zawodnik upominek. Podziękowania w przygotowaniu Olimpiady należą się pani Dyrektor ZSZ ? P w Zalasowej K. Olszówce ? Łępa, nauczycielkom oddziału przedszkolnego p. M.Galas oraz p. Z. Kosowskiej , nauczycielom wychowania fizycznego p. P.Solarz, p. S. Pikus.

Marta Galas

 
TURNIEJ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW O PUCHAR DYREKTORA ZSz-P W ZALASOWEJ

pileczka

Z okazji DNIA DZIECKA w naszej szkole odbył się TURNIEJ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW O PUCHAR DYREKTORA ZSz-P W ZALASOWEJ dla uczniów czwartych klas. W turnieju rywalizowały drużyny z Ryglic, Lubczy, Świebodzina i Zalasowej.Młodzi koszykarze naszej szkoły okazali się najlepszą drużyną i na koniec zawodów mogli cieszyć się z odebrania pucharu z rąk Pani Dyrektor oraz wywalczenia pierwszego miejsca w całym turnieju. Najlepszym zawodnikiem naszej drużyny został Mateusz Nalepa, który we wszystkich meczach wyróżniał się swoja postawą na boisku. Naszą szkołę reprezentowali: Tryba Krystian, Krawiec Dawid, Czarnik Damian, Januś Jan, Sokołowski Krzysztof, Kawa Klaudiusz, Matug Adrian, Nalepa Mateusz, Mazur Mikołaj, Zabawa Wojciech, Kusek Mikołaj, Rzeszutko Konrad, Wójtowicz Kacper kpt.

Wyniki turnieju:

SP Ryglice - SP Świebodzin 13 : 2

SP Zalasowa - SP Lubcza 14 : 2

SP Ryglice - SP Zalasowa 10 : 29

SP Świebodzin - SP Lubcza 2 : 5

SP Zalasowa - SP Świebodzin 26 : 5

SP Ryglice - SP Lubcza 2 : 4

 

1. Szkoła Podstawowa Zalasowa

2. Szkoła Podstawowa Lubcza

3. Szkoła Podstawowa Ryglice

4. Szkoła Podstawowa Świebodzin

DSCN2291

DSCN2281

DSCN2286

 
<< pierwsza < poprzednia 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 następna > ostatnia >>